Cục máu đông trong lòng mạch là nguyên nhân chính gây ra tai biến mạch máu não trên người. Bệnh thường diễn biến nhanh chóng trong 24h đầu tiên, tỉ lệ tử vong cao hoặc di chứng liệt nếu không kịp thời cứu chữa. Do vậy cần làm tan cục máu đông trong lòng mạch để tránh tử vong, tạo cơ hội phục hồi di chứng có viễn cảnh tốt hơn. Nhóm nghiên cứu của Viện Y học bản địa Việt Nam đã nghiên cứu thành công sản phẩm “An cung Việt Nam” từ các thảo dược đã được dân gian sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền.

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm làm tan máu đông ngoài cơ thể trong trường hợp máu mới lấy và máu đã lấy được 10 tiếng. Kết quả thấy mẫu máu mới lấy có độ tan tốt hơn.

Kết quả tan máu đông của viên An Cung Việt Nam với máu mới lấy và máu để sau 10 tiếng.

Máu mới lấy Máu để sau 10 tiếng

Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát định lượng, so sánh khả năng làm tan được máu đông ngoài cơ thể của các loại an cung đó là: An cung Đồng Nhân Đường của Trung Quốc, hai loại An cung của Hàn Quốc là loại vỏ hộp màu đỏ và vỏ hộp màu vàng cùng với thực phẩm chức năng An Cung Việt Nam do Viện Y học bản địa Việt Nam sản xuất trong cùng điều kiện thực nghiệm: cùng nồng độ và thể tích dịch an cung, cùng thời gian cùng nhiệt độ. Các kết quả của các đợt thử nghiệm cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng kết quả trung bình của 3 lần thử nghiệm

Stt

Mẫu

TB

1

An cung Việt Nam

22,68

2

An cung đồng nhân đường Trung Quốc

17,14

3

An cung Hàn Quốc hộp màu vàng

18,38

4

An cung Hàn Quốc  hộp màu đỏ

21,59

Hình ảnh các cốc thí nghiệm sau khi cho các dịch an cung vào

Qua 3 lần thực nghiêm với ba loại máu của ba người tình nguyện (mỗi lần thực nghiệm trên một loại máu), chúng tôi thấy thực phẩm chức năng An Cung Việt Nam của Viện Y học bản địa Việt Nam có hiệu suất làm tan máu đông ngoài cơ thể cao hơn các loại an cung khác ở trong cùng một điều kiện thực nghiệm.

Chúng tôi viết bài này với hy vọng là để những người không may bị bệnh có thể có thêm sự lựa chọn cho mình nên sử dụng sản phẩm nào cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình. Chúng tôi cũng mong là sản phẩm thực phẩm chức năng này có thể được áp dụng rộng rãi nhằm góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Doctor SAMAN
Gs. Hứa Văn Thao