Một thiết bị cảm biến hình ảnh trên giấy đơn giản và dễ sử dụng được phát triển để xác định ion chì (Pb+) sử dụng GR5-DNAzyme. Trong đó, hạt điện tử (magnetic beads – MBs) và phân tử nano vàng (gold nanoparticle – AuNPs) lần lượt là phần thu thập và chỉ thị tín hiệu. Các phần này được liên kết cùng với GR5-DNAzyme, bao gồm một sợi enzyme và một sợi chất nền bắt cặp với nhau. Khi có sự xuất hiện của ion chì (Pb+), sợi chất nền bị cắt làm hai phần làm cho phân tử nano vàng (AuNPs) tách rời khỏi hạt điện tử (MBs). Các phân tử nano vàng gây ố một vùng xác định trên tấm giấy sắc kí, nơi tín hiệu được khuếch đại bằng sự khử hóa của phân tử bạc. Thử nghiệm cho độ nhạy cao và chọn lọc đối với ion chì (Pb+) với điểm giới hạn kiểm định là 0.3nM và một khoảng tùy chỉnh từ 0.1 đến 1000nM. Thử nghiệm của thiết bị cảm biến sinh học này đối với mẫu nước sông và mẫu urine tổng hợp cho kết quả hết sức thuyết phục. Ngoài việc cung cấp phương pháp phân tích đa mẫu đồng thời, thiết bị cảm biến trên giấy có tiềm năng áp dụng như một thiết bị kiểm soát tại chỗ, bằng mắt thường, chi phí thấp đối với các kim loại nặng khác trong mẫu phẩm môi trường hay mẫu dịch cơ thể.

Thiết bị cảm ứng hình ảnh trên giấy dùng cho kiểm định hàm lượng ion chì (Pb) bằng ứng dụng DNAzyme

Nội dung được dịch và trích dẫn từ bài báo “Paper – based scanometric assay for lead ion detection using DNAzyme’’ của nhóm tác giả Pasara Vijitavarasan, Sukunya Oaew, Werasak Surareungchai trên tạp chí Analytica Chimica Acta (2015).

Doctor SAMAN
THS.DS Nguyễn Xuân Ninh

 

 

Tài liệu tham khảo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481999