Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền

Địa chỉ: 12B/131 - Đường Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội

Cố vấn: Bs. Hoàng Sầm (0913 256 913)              

Phụ trách: Bs. Phạm Tự Do (0904 134 909)             

Bs giúp việc: Vũ Hà (0974 988 058)             

Bs giúp việc: Trịnh Thị Khánh Huyền (0968 620 115)             

Điều dưỡng giúp việc: Nguyễn Tuyết Mai Vy (0969 076 467)