Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang ký quyết định công nhận Khách sạn nghỉ dưỡng Tả Phìn Hồ tại thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đạt tiêu chuẩn Khách sạn nghỉ dưỡng 2 sao, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.