Vừa ăn vừa cười nói là rất bình thường, bữa ăn không tiếng cười thì thật khó nuốt, nhưng như vậy đôi khi sẽ bị sặc đường thở. Trẻ ngày Tết vui quên thân, ngậm kẹo, ngậm bi, ngậm nhẫn, hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa... Cả người lớn, trẻ em đều có thể bị đột ngột sặc nghẽn đường thở do di vật, gây chết ngạt nhanh chóng.

Thao tác Heimlich tát thật mạnh vào lưng ngực 5 lần kết hợp ép đẩy bụng lên trên đột ngột 5 lần

Thao tác Heimlich tát thật mạnh vào lưng ngực 5 lần kết hợp ép đẩy bụng lên trên đột ngột 5 lần

Thao tác Heimlich tát mạnh 5 phát vào lưng giữa 2 xương bả vai

Thao tác Heimlich tát mạnh 5 phát vào lưng giữa 2 xương bả vai

Ép đẩy bụng đột ngột ngược lên trên ở tư thế nằm ngửa

Ép đẩy bụng đột ngột ngược lên trên ở tư thế nằm ngửa

Bằng các thủ thuật đơn giản này mỗi năm hàng triệu người sặc đường thở đã được cứu sống.

Doctor SAMAN

Bs. Hoàng Sầm