THÔNG BÁO CÓ MẠO DANH
(V/v: mạo danh Viện y học bản địa Việt Nam của Thanh trĩ khang)

Trang Facebook: Thanh Trĩ Khang - Đặc trị Bệnh Trĩ sau 7 ngày 0977.630.622  sử dụng Video clip của VTV1 đem sửa đổi, cắt ghép, đăng tải... để bán hàng là gian dối và mạo danh.

Video gốc Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương Đông Đại Tràng trên bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính thể phân lỏng nát” do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện tại Viện Y học bản địa Việt Nam ngày 01/07/2018 và phát trên kênh VTV1 vào cùng ngày là có thật và mới đúng sự thật.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương Đông Đại Tràng trên bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính thể phân lỏng nát”

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam ra thông báo:

  1. Viện Y học bản địa Việt Nam không liên quan đến sản phẩm Thanh Trĩ Khang;
  2. Yêu cầu đơn vị, cá nhân nào dùng số máy 0977 630 622 chấm dứt ngay việc mạo danh;
  3. Viện Y học bản địa Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm những thông tin đăng trên: yhocbandia.vn; doctorsaman.vn; taphinho.vn; Fanpage Viện Y học bản địa Việt Nam; Kênh Youtube Viện Y học bản địa Việt Nam;

Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam